7 stappen naar een perfecte realisatie

 1. U vraagt een offerte

  Bij aanvraag via mail of post wordt er bekeken of we over de nodige
  gegevens beschikken om een offerte te kunnen maken. Indien er nog belangrijke
  informatie ontbreekt, wordt er met de aanvrager contact opgenomen. 

 2. Calculatievergadering

  Aan het begin van de week vindt er een calculatievergadering plaats. Hier worden alle
  binnengekomen aanvragen bekeken. De commercieel afgevaardigde verdeelt de aanvragen
  onder de calculators. De calculators plannen dit rekenwerk in.

 3. Wij bezorgen u de offerte

  Op basis van de verkregen documenten (plannen, meetstaat en lastenboek) stellen de calculators hun
  vrijblijvende offerte op. Deze wordt bezorgd aan de opdrachtgever.

 4. Bespreken van de offerte

  De offerte wordt, bij onduidelijkheden, overlopen en besproken. Indien nodig kan de offerte nog
  aangepast worden.

 5. Overeenkomst

  Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaan we over tot een overeenkomst. Bij
  particulieren is het voldoende dat we een schriftelijk akkoord ontvangen. Bij aannemers wordt
  er een contract opgesteld. Het project wordt aan een projectleider toegewezen. 
  Je kan steeds bij hem terecht met al je vragen.

 6. Realisatie

  De uitvoeringstekeningen worden opgemaakt door onze tekendienst. Deze tekeningen worden
  goedgekeurd door de opdrachtgever. Daarna vindt de opmeting plaats en gaan we van start
  met de productie. In overleg met de projectleider en de planningsverantwoordelijke wordt de
  plaatsing afgesproken. De facturen worden opgemaakt volgens de vordering van werken.

 7. Nazorg

  Na plaatsing kan je nog steeds bij ons terecht met vragen. Indien er zich onverwachts problemen
  voordoen, staat onze hersteldienst voor u klaar.